RE-START NEETs

COD SMIS 147812

Uniunea Europeană
GUVERNUL ROMÂNIEI
POCU

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
Valoarea totală a proiectului 4,869,635.42
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT 3,997,118.32
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 705,373.79
Valoarea cofinanțării eligibile a partenerilor 167,143.31

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea posibilităților de dezvoltare pentru 420 tineri Neets cu vârsta cuprinsă între 16 – 29 ani, din regiunile mai puțin dezvoltate Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, înregistraţi la ANOFM/AJOFM care se reîntorc în educaţie în programe de tip a doua şansă.
Proiectul se referă în special la tinerii din categorii defavorizate (romă/rural), având ca scop sporirea nivelului de conştientizare a rolului educaţiei prin campanii de informare, contribuirea directă la scăderea ratei abandonului şcolar, inclusiv prin oferirea unor măsuri de sprijin financiar pentru cursanţi, pe o perioadă de 30 luni.

Partenerii proiectului

YMAC SABY COMPANY
GRANT CONSULTING
CCIA ARAD
UVVG

#RE-START NEETS

ACTIVITĂȚI

CONTACT

Pentru mai multe informații folosește adresa de e-mail proiect.neets@gmail.com